Klinische beoordeling van de Skin IQ™ Microclimate Manager en casuïstiek

Klinische beoordeling van de Skin IQ™ Microclimate Manager en casuïstiek

Ondanks decennia wetenschappelijke en klinische belangstelling voor doorligwonden (decubitus) blijft er nog veel onduidelijk met betrekking tot de ontwikkeling ervan. De primaire rol die zware en/of langdurige mechanische belasting van de huid en weke delen speelt bij het ontstaan van doorligwonden wordt in brede kring geaccepteerd, en het verbeteren van de invloed van mechanische belasting (druk- en schuifkrachten) is de hoeksteen van decubituspreventie geworden1.

To view this content in full please Log in or register for free.