FORENKLET BEHANDLING AF VENØSE BENSÅR

Mange lande har offentliggjort retningslinjer, som angiver, at kompressionsbehandling er den "gyldne standard" -behandling for venøse bensår1-11. Kompressionsbehandling er kendt for at øge helingsraten væsentligt for venøse bensår og reducere risikoen for tilbagefald12-13. Til trods for dette, fokuserer indsatsen til heling af venøse bensår ofte på anvendelsen af sårforbindinger og andre behandlinger, mens en anerkendt nøgle til behandling - kompressionsbehandling - bliver udnyttet for lidt.En international gruppe af eksperter, inden for bensår og venøse sygdomme, mødtes i december 2014. Gruppen erkendte, at den forårsagende eller medvirkende faktor for en meget stor del af alle bensår er venøs sygdom (dvs. venøse bensår eller sår med blandingsætiologi), hvor kompressionsbehandling således er hensigtsmæssig. Deres diskussioner fokuserede på at identificere, hvordan man kan fremme bredere anvendelse af kompressionsbehandling ved at forenkle de centrale principper, der er involveret. De konklusioner, man nåede frem til, danner grundlag for dette dokument og præsenteres som en ABC til behandling af venøse bensår med fokus på den aktive behandlingsfase. Forhåbentligt kan denne forenklede tilgang hjælpe klinikere til klart at forstå hvorfor, hvornår og hvordan kompressionsbehandling bør anvendes.Enhver, der er involveret i sårheling, bør være ambitiøs og stræbe efter en trinvis ændring, der på afgørende vis omstøder passiviteten i den forventede langsommelige, forsinkede eller manglende heling af venøse bensår og andre bensår, forbundet med venøs sygdom. Det er nødvendigt, at vi aktivt søger at forbedre de berørte patienters liv og øge helingsraten ved at forøge hensigtsmæssig brug af kompressionsbehandling.

Expert working group

Keith Harding, Cardiff University, Wales
Caroline Dowsett, East London NHS Foundation Trust, London, UK
Lore Fias, University Hospital Antwerp, Belgium
Rolf Jelnes, Sygehus Soenderjylland, Soenderborg, Denmark
Giovanni Mosti, Clinica MD Barbantini, Lucca, Italy
Rut Öien, Blekinge Hospital, Karlshamn, Sweden
Hugo Partsch, Medical University of Vienna, Austria
Suzan Reeder, Albert Schweitzer Hospital, Dordrecht, Netherlands
Patricia Senet, Hôpitaux Universitaires Paris Est (AP-HP), Paris, France
José Verdú Soriano, University of Alicante, Spain
Wolfgang Vanscheidt, Freiburg, Germany. 

 

Supported by 3M 

Authors

Translation