Clinical Guidelines - Nederlands

  1. Internationaal overzicht. Preventie van decubitus: druk, schuifkrachten, wrijfkrachten en microklimaat in context. Een consensusdocument.
    Internationaal overzicht. Preventie van decubitus: druk, schuifkrachten, wrijfkrachten en microklimaat in context. Een consensusdocument. VIEW PDF

    Dutch language edition of Pressure ulcer prevention: pressure, shear, friction and microclimate in context. A consensus document.