WYTYCZNE W ZAKRESIE NAJLEPSZEJ PRAKTYKI: LECZENIE RAN W PRZEBIEGU ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ

Niniejszy dokument prezentuje najlepszą praktykę w leczeniu ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). Ma on na celu dostarczenie specjalistom oraz lekarzom nie będącym specjalistami  praktycznego przewodnika klinicznego dotyczącego podejmowania odpowiednich decyzji i efektywnego leczenia ran u osób z ZSC.

 

Translations